Тогтвортой ноолуур

Нүүр Тогтвортой ноолуур Тогтвортой ноолуур

Тогтвортой ноолуур хөтөлбөр

,

Органик бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

2018 онд Органик бүтээгдэхүүн гэрчилгээ авсан.

Малчидын улсын зөвлөгөөн

Монгол Улсын Засгийн Газраас “Ноолуур хөтөлбөр” баталсантай холбогдуулан “НООЛУУРЫН ЭКСПОРТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БОЛОМЖ”

Малчидад сургалт зохион байгууллаа

Баянхонгор аймгийн Баянцагаан суманд байрлах “ИХ БУЯНТ” ХХК-тай түүхий эд бэлтгэлийн /ноолуур/ аж ахуйн гэрээ байгуулан хамтран ажилалаа.

Малчидад үзүүлсэн дэмжлэг

Хэнтий аймаг болон Баянхонгор аймгийн Баянцагаан сумын нийт 1000 малчин айлуудад ноолуурын урьдчилгаа төлбөр өгч сайн чанарын ноолуур бэлтгэх бэлтгэл ажлыг эхлүүлэв.

Ноос ноолуурын түүхий эдийн чанарын сургалт

Ноос ноолуурын түүхий эдийн чанарын сургалт