2018 оны 9 сарын 22-28 ний өдрүүдэд Итал улсын Милан хотод үйлдвэрлэл явуулдаг компаниудтай танилцаж туршлага солилцлоо.