2018 оны 12-р сарын 22-ны өдөр "Шилдэг экспортлогч" компаниар шалгарлаа.