Европын Сэргээн босголтын банкны санхүүжилттай хэрэгжих эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг дэмжих төсөлд шалгарч , хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа