“Ханбогд Кашимер” ХХК нь Европын Холбооноос санхүүжүүлж буй Европын Сэргээн босголт хөгжлийн банктай хамтарсан “Бизнесийн оношлогоо, стратеги төлөвлөлт” чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээг авахаар гэрээ байгуулан “ШИНЭЧЛЭЛ ӨӨРЧЛӨЛТ” төслийг Содура Консалтинг компанитай хамтран хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

Бидний хамтран хэрэгжүүлж буй зөвлөх үйлчилгээ нь компанийн цаашдын стратегийн төлөвлөлтийг зөв төлөвлөх улмаар компанийн удирдлагын тогтолцоо бизнесийн төлөвлөгөөг оновчтой гаргаснаар борлуулалтаа нэмэгдүүлж сайжруулах зорилготой юм.