Мэдээ

Алтан Батламжлал

ХАНБОГД КАШИМЕР ХХК
Англи улсын Лондон хотод төвтэй олон улсын Sustainable Fibre Alliance (SFA) байгууллагаас Монгол улсдаа анхны “АЛТАН БАТЛАМЖЛАЛ” үйлдвэрлэгч болсон.

“АЛТАН БАТЛАМЖЛАЛ”
Тогтвортой ноос ноолуурын эвслийн Цэвэр ноолуур боловсруулах Зохистой дадлын стандарт (V.1)-ын дагуу тохирлын үнэлгээнд хамрагдаж, зохих шаардлагыг хангасан тул АЛТАН БАТЛАМЖЛАЛ гэрчилгээ олгов.
2021/08/24
Монголын ноолуур боловсруулах үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүд нийгэм, байгаль орчин, хөдөлмөр хамгаалал зэрэг үзүүлэлтээр тогтвортойгоор үйлдвэрлэл эрхлэх олон улсын жишиг шаардлагыг хангаснаар гадаад худалдааны зах зээлд нээлттэй өрсөлдөх чадвар нэмэгдэж байна.
2020 онд SFA-ийн “Цэвэр ноолуур боловсруулах зохистой дадал”-ын үнэлгээгээр “МӨНГӨН БАТЛАМЖЛАЛТ”, 2021 онд тус салбартаа анхны SFA-ийн “АЛТАН БАТЛАМЖЛАЛ” гэрчилгээг хүртсэн KHANBOGD CASHMERE энэхүү сүлжээний найдвартай үйлдвэрлэгч болон ажиллаж байна.