Мэдээ

“Хавдаргүй Монгол Эмэгтэй“ нийгмийн зорилтод төсөл “Ханбогд Кашимер” ХХК хамтран ажиллаа

“Хавдаргүй Монгол Эмэгтэй“ нийгмийн зорилтод төсөл

“Ханбогд Кашимер” ХХК хамтран ажиллаа

“Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны” хэрэгжүүлж буй Эмэгтэйчүүдийн хөх, умайн хүзүүний хавдрыг эрт илрүүлэх, оношлох, урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилгоор нийслэл, хөдөө орон нутгийн алслагдсан, бүс нутгийн эмэгтэйчүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдэд хүрч очиж үйлчлэх “ХАВДАРГҮЙ МОНГОЛ ЭМЭГТЭЙ” нийгмийн зорилтот төслийг дэмжин “Ханбогд Кашимер” ХХК хамт олон хамтран ажиллаа.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *